ZAPROSZENIE

Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności zaprasza nauczycieli i uczniów na spotkanie z Profesorem dr hab. Pawłem Olko z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego.

Profesor Olko przedstawi wykład pod tytułem:
„Fizyka w walce z rakiem – od Marii Skłodowskiej do terapii protonowej”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 20 października br. o godz. 18.15 w Dużej Sali Akademii przy ul. Sławkowskiej 17.

W trakcie wykładu (45minut) przewidujemy konkurs z nagrodami dla wszystkich chętnych i pilnych słuchaczy.

Wstęp wolny, gorąco zapraszamy!