Dr Maciej Trzebiński laureatem konkursu eNgage

Pan Dr Maciej Trzebiński pracownik naukowy IFJ PAN, zatrudniony w Zakładzie eksperymentu ATLAS (NZ14) został laureatem pierwszej edycji konkursu eNgage organizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) . Dr Trzebiński znalazł się wśród trzynastu naukowców, którzy otrzymali granty na popularyzację nauki. Na pierwszą edycję wpłynęlo 65 wniosków, które zostały poddane trzyetapowej procedurze oceniania. Formalnej, merytorycznej (2 recenzentów) oraz rozmowy przed komisją w Warszawie. Pragnę podkreślić, że wniosek Dr Michała Trzebińskiego na pierwszym etapie oceny zajął pierwsze miejsce uzyskując 177/180 punktów. Wnioskowana kwota to 22300 PLN.

Oficjalny komunikat Polskiej Agencji Prasowej znajda Państwo tutaj: http://www.naukawpolsce.pap.pl

Opr. Stanisław Kwieciński

O szczegółach nagrodzonego projektu pisze laureat Dr Maciej Trzebiński:

Celem projektu "Zagraj w naukę!" jest zaprezentowanie uczniom szkół ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej i okolic najnowszych wyników badań w dziedzinie fizyki oraz przedstawienie wyboru kariery naukowej jako ciekawego i rozwojowego sposobu na życie. Podstawę tematyki stanowić będą zagadnienia związane z fizyką cząstek elementarnych.

Projekt składa się z trzech części. Pierwszą z nich jest zadanie kwalifikacyjne polegające na pomiarze zależności kąta rozpraszania elastycznego na ciężkiej tarczy od parametru zderzenia. Do projektu
zakwalifikowanych zostanie siedem najlepszych trzyosobowych zespołów.

Zakwalifikowani uczniowie wezmą udział w sześciu spotkaniach organizowanych w jednej ze szkół w Bielsku-Białej. Tematyka spotkań będzie dotyczyła m. in. :
- metodyki pomiarów,
- modelowania komputerowego,
- technik badań mikroświata,
- podstaw programowania elektroniki cyfrowej,
- obecnego stanu wiedzy o cząstkach elementarnych.

Niewątpliwą atrakcją w proponowanym projekcie jest końcowy konkurs z nagrodami rzeprowadzony w formie tzw. „gry miejskiej” w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN. Jej uczestnicy będą mieli za zadanie, w oparciu o wiedzę nabytą podczas zajęć przygotowawczych, rozwiązać przygotowane problemy rozsiane po pomieszczeniach Instytutu. Ich poczynania będą na bieżąco oceniane przez przypisanych im przewodników-opiekunów.

Każdy z uczestników zakwalifikowany do wzięcia udziału w projekcie otrzyma nagrody: programowalny mikrokontroler wraz z podstawowym zestawem elementów oraz zestaw książek poświęcony tematyce cząstek elementarnych. Dodatkowo szkoła, której zespół zwyciężył, otrzyma puchar pamiątkowy, a trzy najlepsze zespoły zdobędą medale. Każdy z uczestników otrzyma również dyplom.