JĄDRO ATOMOWE

W samym środku atomu znajduje się niewielki obiekt o średnicy bilionowych części milimetra, ale skupiający w sobie ponad 99.9% masy całego atomu. To jądro atomowe. Złożone jest z nukleonów: protonów (o dodatnim ładunku elektrycznym) i neutronów (elektrycznie obojętnych).