UKŁADY ZŁOŻONE

Dopiero w XX wieku fizycy rozpoczęli badania nad układami złożonymi. Z jednej strony studiowano wykazujące złożoną dynamikę modele matematyczne, zwykle z pomocą symulacji komputerowych,
a z drugiej zaczęto analizować układy złożone licznie występujące w przyrodzie.
Zakres tych badań jest bardzo szeroki i ma charakter interdyscyplinarny -- począwszy od automatów komórkowych i nieliniowych układów dynamicznych (chaos), aż po układy socjologiczne ("socjofizyka"), ekonomiczne ("ekonofizyka"), czy mózg.