METODY JĄDROWE  W MEDYCYNIE I BIOLOGII

Pierwsze w historii zdjęcie rentgenowskie z 1895 roku przedstawiające lewą dłoń Berthy, żony Wilhelma Röntgena, otworzyło drzwi do rozwoju technik obserwacji tego, czego nie widać gołym okiem. I tak, obecnie obrazowanie rentgenowskie pozwala na tworzenie trójwymiarowych obrazów i szczegółowych przekrojów organizmów żywych. Naświetlenie tkanki protonami czy promieniowaniem synchrotronowym pozwala na stworzenie mapy rozkładu wybranych pierwiastków w badanym materiale (w ten sposób możemy np. badać rolę poszczególnych pierwiastków w tworzeniu płytki miażdżycowej). Metodą magnetycznego rezonansu jądrowego potrafimy obrazować pracę maleńkiego serca myszy i badać mechanizmy jego niewydolności, możemy obserwować aktywność neuronów w diagnostyce urazów rdzenia kręgowego.

Badamy wpływ promieniowania jonizującego na poziomie komórkowym i rozwijamy metody dozymetrii tego promieniowania dla potrzeb radioterapii i medycyny nuklearnej, ochrony przed promieniowaniem w warunkach ziemskich, a także oceny narażenia pilotów samolotów i astronautów.