ENERGIA JĄDROWA

Jądra atomowe zarówno wtedy, gdy się rozpadają (zjawisko rozszczepienia) jak i wtedy gdy łączą się tworząc inne jądro (zjawisko syntezy) wydzielają w trakcie tego procesu energię. Potrafimy spożytkować energię procesu rozszczepienia budując elektrownie jądrowe. Energia powstająca w procesie syntezy na Słońcu zapewnia warunki istnienia życia na Ziemi. Czy potrafimy w warunkach ziemskich zrealizować reakcje syntezy lekkich jąder tak, jak to dzieje się na Słońcu i wykorzystać powstającą energię do wyprodukowania prądu elektrycznego? Naukowcy z całego świata intensywnie pracują nad urzeczywistnieniem takiego sposobu pozyskiwania energii. Przed nami ważkie pytanie SYNTEZA czy ROZPAD, albo jak mówią Anglicy: FUSION or FISSION?