PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ I FIZYKA ŚRODOWISKA

Uniwersalną cechą naszego środowiska naturalnego jest obecność w nim pola promieniowania jonizującego. Jego żródłem są niektóre pierwiastki obecne w środowisku ziemskim, znaczny udział ma także promieniowanie jądrowe docierające do nas z kosmosu. Nie mamy wpływu na obecność tego promieniowania, jest ono częścią natury – nazywamy je promieniotwórczością naturalną. Człowiek też potrafi obecnie wytwarzać pierwiastki promieniotwórcze, te nazywamy sztucznymi nuklidami promieniotwórczymi. Potrafimy zbadać, czy zmierzone promieniowanie alfa, beta, czy gamma pochodzi od naturalnych czy sztucznych nuklidów promieniotwórczych. Ich obecność w glebie, powietrzu, próbkach organizmów żywych może być znacznikiem zmian środowiskowych,
a szczegółowe analizy pozwalają również na badanie efektów synergii (wzmocnienia) kilku czynników szkodliwych (np. jednoczesny wpływ promieniowania jonizującego i palenia papierosów na zdrowie człowieka). Znacznikami zmian środowiskowych są również gazy cieplarniane wyprodukowane przez człowieka czy metale ciężkie zanieczyszczające środowisko.