ZASTOSOWANIE AKCELERATORA VAN DE GRAAFFA

"Fizyka jest właściwie kamieniem węgielnym naszej cywilizacji i kultury. Kształtuje ona nasz pogląd na świat. Dzięki fizyce poznajemy Naturę, począwszy od skali cząstek elementarnych a skończywszy na skali Wszechświata. Nauki techniczne są w istocie zastosowaniami fizyki, nauki zaś przyrodnicze są po prostu jej działami. Dotyczy to w szczególności medycyny, wszystkie bowiem procesy biologiczne znajdują prawidłowe wyjaśnienie w kategoriach pojęć i praw fizyki.”

Jerzy Warczewski, Oblicza fizyki - między fascynacją a niepokojem. Rola fizyki w rozwoju naszej cywilizacji i kultury. UŚ Gazeta Uniwersytecka, nr 5(165) luty 2009

Pogranicze fizyki oraz nauk biologicznych i medycyny to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych. Związek pomiędzy fizyką a biologią i medycyną zawsze był i nadal jest bardzo ścisły. Wiele odkryć fizyki, tych dawnych i całkiem nowych, umożliwiło zrozumienie istotnych problemów medycznych. Przełożenie ich przez inżynierię biomedyczną na praktyczne zastosowania kliniczne zaowocowało wieloma metodami oraz urządzeniami stosowanymi w medycynie. Przyrządy pomiarowe, takie jak: termometry cieczowe (np. rtęciowy), ciśnieniomierze, galwanometry (na podstawie których zbudowano elektrokardiografy), początkowo były stosowane tylko w badaniach fizycznych. W dzisiejszych czasach są one niezbędne w diagnostyce medycznej, a niektóre z nich znajdują się w każdym domu. Tomografia komputerowa w badaniach układu nerwowego, urządzenia do radioterapii działające w oparciu o akceleratory liniowe czy kołowe (cyklotrony) to teraźniejszość i przyszłość zastosowań fizyki w medycynie.

1. Przyspieszacz jonów – akcelerator Van de Graaffa

2. Metody pomiarowe z użyciem przyspieszonych jonów

3. Analizy pierwiastkowe – przykłady badań w Zakładzie Spektroskopii Stosowanej IFJ PAN

4. Oddziaływanie przyspieszonych jonów (protonów) z pojedynczymi żywymi komórkami biologicznymi

Anna Wiecheć, Janusz Lekki