Magnetyki, nadprzewodniki, magnetometr SQUID

Magnetyzm jest jedną z fundamentalnych własności materii. Mimo iż znany był od czasów antycznych, dopiero w XIX-wieku Oersted zauważył związek pola magnetycznego z prądem elektrycznym, Faraday odkrył indukcję elektromagnetyczną, a Maxwell podał równania wiążące pole elektryczne z magnetycznym. Kiedy w pierwszej połowie XX-go wieku powstała mechanika kwantowa, można było wyjaśnić pochodzenie momentu magnetycznego atomów, jonów, czy cząsteczek. Ponieważ jednak magnetyzm substancji jest zjawiskiem kolektywnym, tzn. wynika z oddziaływań ogromnej liczby atomów i zależy od otoczeń tych atomów, własności magnetyczne układów rzeczywistych są bardzo różnorodne i złożone.