OFERTA DLA SZKÓŁ

Tutaj znajdziecie propozycje wykładów, które można zamówić u naszych ekspertów - pracowników naukowych IFJ PAN

Obraz Wszechświata w świetle współczesnej fizyki
dr hab. Bogdan Fornal
     Żyjemy pośrodku nieskończoności – z jednej strony kosmos, z drugiej głębia mikroświata. Nasz Wszechświat jak i my, do niego należący, to wielka zagadka i tajemnica. Człowiek stara się zgłębić tę tajemnicę. Jej rąbka uchylają między innymi odkrycia naukowe.
     Jako ludzkość dokonaliśmy ogromnego postępu w rozumieniu Przyrody. Zrobiliśmy to dzięki wnikliwym obserwacjom i przemyślnym eksperymentom oraz dzięki genialnym i głębokim analizom teoretycznym opartym na matematyce. Podczas wykładu słuchacze zabrani zostają w wyimaginowaną podróż do granic obserwowalnego Wszechświata. Dowiadują się zarówno o jego ekspansji, jak i o dziwnej teorii opisującej mikroświat – mechanice kwantowej. Czy jest szansa, aby dowiedzieć się o fundamentach Wszechświata jeszcze więcej?

Podróże fizyków do początków Wszechświata
prof. dr hab. Michał Turała
     W roku 2009, w Europejskim Centrum Fizyki Jądrowej (CERN) pod Genewą, zostało uruchomione jedno z największych urządzeń badawczych świata, duży zderzacz hadronów - Large Hadron Collider (LHC), który może produkować cząstki jakie istniały tuż po Wielkim Wybuchu. Będę się starał odpowiedzieć na pytania: co to jest CERN?, kto i w jakim celu zbudował LHC, ten największy „mikroskop” i „wehikuł czasu”?, ile to kosztowało?, czy będziemy w stanie zarejestrować i opracować wszystkie interesujące przypadki?, czy wstępne wynik spełniają oczekiwania?, czy takie badania są nam potrzebne?

Grid komputerowy dla nauki
prof. dr hab. Michał Turała
     Przedstawiona zostanie definicja i historia „gridu komputerowego”, ze szczególnym uwzględnieniem kilku projektów europejskich. Zaprezentowany zostanie polska rozproszona infrastruktura obliczeniowa dla nauki, PL-Grid, a także organizacja gridu europejskiego, EGI.eu. Udane wykorzystanie dużej liczby klastrów obliczeniowych zostanie zademonstrowane na przykładzie światowego gridu komputerowego dla eksperymentów przy zderzaczu hadronow LHC. Podane będą również przykłady innych aplikacji, takich jak obliczenia chemii kwantowej czy biologii molekularnej, projektowanie układów scalonych, itd., Zostaną zarysowane perspektywy dalszego rozwoju rozproszonej infrastruktury obliczeniowej.

Kosmos, cząstki, kwanty
prof. dr hab. Jacek Turnau
     W ok. 30 minutowym wykładzie postaram sięwyjaśnić związek pomiędzy fizyką cząstek elementarnych a ewolucją wszechświata w czasie.
Wykład przeznaczony jest dla uczniów klas licealnych interesujących się fizyką.