Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
International Masterclasses, Hands on Particle Physics

Coroczne Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych pozwalają ich uczestnikom na zapoznanie się z podstawami tej dziedziny fizyki oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie dokonują samodzielnej analizy najnowszych danych doświadczalnych z eksperymentu przy akceleratorze LHC, a na zakończenie podczas wideokonferencji omawiają swoje wyniki z fizykami z CERN oraz z uczniami z innych krajów, którzy wykonywali to samo ćwiczenie.

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, przy wsparciu przez Komitet Fizyki PAN,  organizuje w 2019 r. Warsztaty w 4 miastach:

- w Bielsku-Białej (poniedziałek, 18 III 2019) - V LO, ul. Józefa Lompy 10
- w Krakowie (wtorek, 12 III 2019, i czwartek, 21 III 2019) - V LO, ul. Studencka 12
- w Rzeszowie (czwartek, 4 IV 2019) - Akademickie Liceum Ogólnokształcące, ul. A. Kopaczewskiego 2
-
w Tarnowie (piątek, 29 III 2019) - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Szujskiego 13