Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
International Masterclasses, Hands on Particle Physics

Coroczne Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych pozwalają ich uczestnikom na zapoznanie się z podstawami tej dziedziny fizyki oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie dokonują samodzielnej analizy najnowszych danych doświadczalnych z eksperymentu przy akceleratorze LHC, a na zakończenie podczas wideokonferencji omawiają swoje wyniki z fizykami z CERN. 

W 2018 r. IFJ PAN zorganizował Warsztaty 4 miastach:

·     w Sosnowcu (26 II 2018) - IV LO, Plac Zillingera 1

·     w Krakowie (2 III 2018) - V LO, ul. Studencka 12

·     w Bielsku-Białej (12 III 2018) - V LO, ul. Józefa Lompy 10

·     w Kielcach (19 III 2018) - II LO,  ul. Śniadeckich 9

Wzięło w nich udział łącznie 348 uczniów z 21 szkół średnich. Poza uczestnikami z miejscowości, w której odbywały się Warsztaty, przyjeżdżali także uczniowie z miast w ich pobliżu, niekiedy dość odległych, np. w Krakowie były grupy z Rzeszowa, Tarnowa i Wadowic.

 W 2018 r. Warsztaty były współfinansowane przez Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN.

 Już teraz zapraszamy na Warsztaty w lutym lub marcu 2019 r. - miejsca i dokładny termin będą ustalone pod koniec 2018 r.