Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych dla uczniów szkół średnich International Masterclasses, Hands on Particle Physics

Coroczne Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych pozwalają ich uczestnikom na zapoznanie się z podstawami tej dziedziny fizyki oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie dokonują samodzielnej analizy najnowszych danych doświadczalnych jednego  z eksperymentów korzystających z akceleratora LHC lub SuperKEKB, a na zakończenie podczas wideokonferencji omawiają swoje wyniki z fizykami z CERN (w Szwajcarii), KEK (w Japonii) lub innego ośrodka badawczego oraz z uczniami z innych krajów, którzy wykonywali to samo ćwiczenie. 

Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, przy wsparciu przez Komitet Fizyki PAN,  organizuje w 2020 r. Warsztaty w 4 miastach:

- w Bielsku-Białej (środa, 18 III 2020) - VLO, ul. Józefa Lompy 10

- w Katowicach (środa, 4 III 2020) - III LO, ul. Mickiewicza 11
- w Krakowie :

   -  (poniedziałek, 2 III 2020) - V LO, ul. Studencka 12
   -  (środa, 4 III 2020) - VIII LO, ul. Grzegórzecka 24
   -  (środa, 18 III 2020) - IV LO, ul. Krzemionki 11
- w Lublinie (piatek, 27 III 2020) - III LO, Plac Wolności 4
-
w Rzeszowie (czwartek, 26 III 2020) - ALO/WSliZ, ul. Sucharskiego 2