Prywatna Chmura Obliczeniowa - system CC1 opracowany w IFJ PAN

Technika obliczeniowa Cloud Computing, której narodziny wiąże się z uruchomieniem systemu EC2 (Elastic Compute Cloud) przez firmę Amazon w 2006 roku, jest ciągle dynamicznie rozwijającą się dziedziną IT.  W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN opracowano prywatną chmurę obliczeniową – system CC1 - opartą tej technice w ramach projektu POIG 02.03.03-00-033/09-04 rozpoczętego w 2009 roku. Już od dwóch lat w pełni funkcjonalna prywatna chmura obliczeniowa wspomaga prace badawcze prowadzone przez grupy naukowe z Instytutu oraz współpracujących jednostek. Zasoby obliczeniowe zakupione w ramach projektu składają się z tysiąca rdzeni wysoko wydajnych procesorów oraz 100 TB pamięci masowej. Obecnie w związku z zakończeniem realizacji projektu przygotowywana jest ostateczna wersja oprogramowania chmury obliczeniowej CC1.