Prywatna Chmura Obliczeniowa - system CC1 opracowany w IFJ PAN

Technika obliczeniowa Cloud Computing, której narodziny wiąże się z uruchomieniem systemu EC2 (Elastic Compute Cloud) przez firmę Amazon w 2006 roku, jest ciągle dynamicznie rozwijającą się dziedziną IT.  W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN opracowano prywatną chmurę obliczeniową – system CC1 - opartą tej technice w ramach projektu POIG 02.03.03-00-033/09-04 rozpoczętego w 2009 roku. Już od dwóch lat w pełni funkcjonalna prywatna chmura obliczeniowa wspomaga prace badawcze prowadzone przez grupy naukowe z Instytutu oraz współpracujących jednostek. Zasoby obliczeniowe zakupione w ramach projektu składają się z tysiąca rdzeni wysoko wydajnych procesorów oraz 100 TB pamięci masowej. Obecnie w związku z zakończeniem realizacji projektu przygotowywana jest ostateczna wersja oprogramowania chmury obliczeniowej CC1.

System uruchomiony w Instytucie posiada wszystkie zalety techniki Cloud Computing typu IaaS (Infrastructure as a Service), który bardzo dobrze sprawdził się w multidyscyplinarnym środowisku naukowym IFJ PAN, gdzie poszczególne grupy badawcze preferują różne wersje systemów operacyjnych a zapotrzebowanie na moc obliczeniową waha się w czasie. Uruchomienie CC1 pozwoliło na znaczne zwiększenie efektywności. Model w którym każda grupa miała swój dedykowany klaster o niskim poziomie wykorzystania zastąpiony został przez tryb współdzielenia zasobów o bardzo wysokim poziomie wykorzystania. Dzięki temu znacznie wzrosła efektywność wykorzystania zasobów obliczeniowych oraz zmniejszyły się nakłady na wsparcie techniczne.

Nadrzędnym celem było opracowanie dedykowanych funkcjonalności odpowiadających specyfice obliczeń naukowych. Jeden z typowych scenariuszy wiąże się z potrzebą nieregularnych rezerwacji znacznych zasobów komputerowych w celu wykonania masowych obliczeń. W tym celu opracowano funkcjonalność klastrów wirtualnych. Interfejs dostępowy dostępny poprzez przeglądarkę WWW umożliwia zdefiniowanie struktury klastra złożonego z węzła zarządzającego wraz z przestrzenią dyskową i pewnej liczby węzłów roboczych oraz jego uruchomienie. W ten sposób pracownik naukowy w ciągu kilkunastu minut może mieć do dyspozycji duży, dostosowany do swoich potrzeb i w pełni skonfigurowany klaster jednostek obliczeniowych na którym może wykonać swoje zadania. Łatwa i szybka procedura tworzenia i konfigurowania klastrów wirtualnych z gotowym do użycia systemem zadań wsadowych sprawia, że zasoby rezerwowane są tylko na czas wykonania obliczeń i mogą być zwalniane po ich ukończeniu.

Cechą wyróżniającą system CC1 jest łatwa procedura instalacji. Zwrócono uwagę na prostotę konfiguracji i obsługi z wykorzystaniem rozbudowanego interfejsu administracyjnego. System CC1 udostępniony jest w formie pakietu OpenSource na licencji wolnego oprogramowania Apache 2.0. Zautomatyzowana instalacja pozwala na uruchomienie chmury obliczeniowej praktycznie w jedno popołudnie na bazie posiadanej infrastruktury komputerowej i tym samym na pełne korzystanie z zalet techniki Cloud Computing.

 

 

kontakt:
Prof. dr hab. Mariusz Witek mariusz.witek@ifj.edu.pl tel. 12 662 80 47
strona CC1: http://cc1.ifj.edu.pl