SYLWETKI NASZYCH UCZONYCH

Profesor Henryk Niewodniczański (1900 - 1968)
Wybitny polski fizyk, specjalista w dziedzinie fizyki jądrowej i optyki atomowej, mentor wielu pokoleń fizyków krakowskich, twórca i założyciel Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie (obecnie IFJ PAN) oraz jego dyrektor od chwili powstania, tj. od 1955 aż do roku 1968.
życiorys »


Profesor Marian Mięsowicz
(1907 - 1992)
Wybitny polski fizyk, badacz ciekłych kryształów, inicjator i twórca nowych metod badawczych w dziedzinie zastosowań fizyki jądrowej w geofizyce. Stworzył zespół uczonych dla badań promieniowania kosmicznego i fizyki wysokich energii. Jest uznany za twórcę krakowskiej szkoły fizyki cząstek. Wiceprezes PAN w latach 1969-1977, poseł na sejm PRL (1972-1980).
życiorys »