SYLWETKI NASZYCH UCZONYCH

Profesor Henryk Niewodniczański (1900 - 1968)
Wybitny polski fizyk, specjalista w dziedzinie fizyki jądrowej i optyki atomowej, mentor wielu pokoleń fizyków krakowskich, twórca i założyciel Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie (obecnie IFJ PAN) oraz jego dyrektor od chwili powstania, tj. od 1955 aż do roku 1968.
życiorys »


Profesor Marian Mięsowicz
(1907 - 1992)
Wybitny polski fizyk, badacz ciekłych kryształów, inicjator i twórca nowych metod badawczych w dziedzinie zastosowań fizyki jądrowej w geofizyce. Stworzył zespół uczonych dla badań promieniowania kosmicznego i fizyki wysokich energii. Jest uznany za twórcę krakowskiej szkoły fizyki cząstek. Wiceprezes PAN w latach 1969-1977, poseł na sejm PRL (1972-1980).
życiorys »

Profesor Zbigniew Bochnacki (1935 - 1990)
Profesor dr hab. Zbigniew Bochnacki, wybitny fizyk - specjalista w teoretycznej fizyce jądrowej, Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej w latach 1976-1990.
więcej »


 

Profesor Jan A. Czubek (1933 - 1995)
Wybitny geofizyk jądrowy, prekursor rozwoju metod neutronowych w geofizyce poszukiwawczej w Polsce, uczeń prof. Leopolda Jurkiewicza.
więcej »

 

Profesor Krzysztof Rybicki (1938 - 2003)
Wybitny fizyk w dziedzinie doświadczalnej fizyki wysokich energii, profesor w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, współtworzył i kierował od momentu powstania pierwszą polską grupą doświadczalną budującą aparaturę do eksperymentów fizyki cząstek elementarnych.
więcej »
 

Profesor Jan Kwieciński (1938 - 2003)
Profesor dr hab. Jan Kwieciński, kierownik zakładu Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, wybitny fizyk, wysoko ceniony w środowiskach naukowych w Polsce i za granicą. Był powszechnie znany i lubiany, a w Krakowie wielu z nas nazywało go po prostu Jasiem.
więcej »

 

Profesor Andrzej Budzanowski (1933 - 2011)
Wybitny polski fizyk jądrowy, pionier badań w dziedzinie zderzeń ciężkich jonów, uczeń i współpracownik prof. Henryka Niewodniczańskiego, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w latach 1990-2004.
życiorys »

Profesor Jerzy Janik (1927 - 2012)
Wybitny polski fizyk, pionier badań materii skondensowanej neutronami, współtwórca Krakowskiej Grupy Kryształów Molekularnych i Ciekłych Kryształów, uczeń prof. Henryka Niewodniczańskiego, przyjaciel Jana Pawła II.
życiorys »


Profesor Jacek Hennel (1925 - 2014)
Wybitny fizyk, współtwórca pierwszego cyklotronu C-48 w Krakowie, pionier badań z wykorzystaniem magnetycznego rezonansu jądrowego w Polsce, mentor i wychowawca kilku pokoleń polskich uczonych, wieloletni kierownik Zakładu Radiospektroskopii Jądrowej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.
więcej »


Profesor Andrzej Hrynkiewicz (1925 - 2016)
Jeden z najwybitniejszych polskich fizyków okresu powojennego, pionier badań w dziedzinie fizyki jądra atomowego i fazy skondensowanej materii, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej w latach 1969-1976. Człowiek prawy i wielkiego serca, niezwykle aktywny we wszystkich swych działaniach dla dobra polskiej nauki w kraju i za granicą, postać wielkiego formatu.
więcej »