INSTYTUT DZIŚ

IFJ PAN jest największym instytutem Polskiej Akademii Nauk. Pracuje tu obecnie prawie 500 osób – profesorów, adiunktów, wysoko wykwalifikowanych inżynierów. 

W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednostek naukowych Instytut posiada kategorię A+.

12 lipca 2012 r. Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia-Przyszłość", którego członkiem jest Instytut Fizyki Jądrowej PAN, otrzymało Status Krajowego naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) na lata 2012-2017. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnił w ten sposób jednostki flagowe polskiej nauki.

Prowadzimy badania podstawowe i stosowane w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych i astrofizyki, fizyki jądrowej, fizyki materii skondensowanej. Korzystając z najnowszych osiągnięć technologii i informatyki  badamy strukturę materii i własności oddziaływań fundamentalnych od skali kosmicznej po wnętrza cząstek elementarnych.  Po fizykę, także fizykę jądrową, sięgają dziś medycy, biolodzy, chemicy, geolodzy, inżynierowie, a nawet  ekonomiści –  i  w takich interdyscyplinarnych obszarach nauki działa wiele grup badawczych naszego Instytutu.

Informacja o działalności naukowej prowadzonej w IFJ PAN dostępna jest na stronie internetowej http://www.ifj.edu.pl

 

Instytut posiada specjalne urządzenia badawcze takie jak:

  • Izochroniczny cyklotron Proteus C-235 (http://www.ifj.edu.pl/ccb/proteus235/)
  • Cyklotron   izochroniczny   AIC-144 ze stanowiskiem do radioterapii protonowej oka
  • Akcelerator typu Van de Graaffa z układem mikrowiązki jonowej oraz z komorą do naświetlania pojedynczymi jonami
  • Impulsowy generator neutronów 14 MeV
  • Aparaturowe źródło neutronów termojądrowych (dwustanowiskowe urządzenie typu Plasma-Focus) (http://www.ifj.edu.pl/dev/aparat_zrod_neut_term.php)
  • Tomograf magnetyczno-rezonasowy 9.4T z wyposażeniem
  • Mikrowiązka rentgenowska
  • Dwuwiązkowy implantator jonów

Więcej na stronie http://www.ifj.edu.pl/dev/

Sztandarowym projektem inwestycyjnym IFJ PAN, finansowanym z POIG, jest budowa nowoczesnego ośrodka terapeutyczno-badawczego: Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej: Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB). "Sercem" CCB jest cyklotron Proteus C-235 (firmy Ion Beam Applications, Belgia). Do września 2015 roku zostaną uruchomione dwa supernowoczesne stanowiska terapeutyczne zwane "gantry", kierujące wiązkę protonów w leczone miejsce w dowolnym obszarze ciała pacjenta.

 

Centrum pełniło będzie jednocześnie rolę ośrodka badawczego, w którym prowadzone będą eksperymenty w dziedzinie fizyki jądrowej oraz prace rozwojowe w zakresie fizyki radiacyjnej, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej.

Patrz zakładka „Terapia protonowa”

 

Instytut  w światowej strukturze nauki  

Współczesne badania wymagają laboratoriów wyposażonych w unikalne, niekiedy ogromne urządzenia badawcze, oraz szerokiej współpracy, często w ramach dużych międzynarodowych projektów. Dlatego też, oprócz licznych kontaktów z ośrodkami krajowymi Instytut współpracuje z najbardziej znaczącymi instytucjami naukowymi na całym świecie: w Szwajcarii, we Francji, Niemczech, Włoszech, Rosji, Japonii a także z amerykańskimi laboratoriami narodowymi.

Szczególną rolę odgrywa współpraca z CERN (Szwajcaria) oraz z laboratoriami GANIL (Francja), GSI (Niemcy) , ILL (Francja), KEK (Japonia).

20 września 2012 r. Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska została wybrana Przewodniczącą Rady CERNu. Zaszczytną i prestiżową funkcję będzie sprawować od stycznia 2013 r.

IFJ PAN bierze udział  w pracach teoretycznych doświadczalnych i technicznych, związanych z bieżącymi i przyszłymi  międzynarodowymi eksperymentami fizycznymi. Dotyczy to zarówno udziału w budowie akceleratorów cząstek (m.in. LHC) jak i w przygotowaniu programu badawczego, w budowie aparatury detekcyjnej do eksperymentów i w obsłudze eksperymentów.

Informacja o działalności naukowej prowadzonej w IFJ PAN dostępna jest na stronie internetowej http://www.ifj.edu.pl

Instytut uczestniczy w wielu projektach należących do kolejnych Programów Ramowych Badań Naukowych i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej.  W 2006 roku Instytut został wyróżniony nagrodą Kryształowej Brukselki, przyznaną w kategorii jednostek Polskiej Akademii Nauk najaktywniej biorących udział w 6. Programie Ramowym. Jest to już kolejna nagroda - pierwszą Kryształową Brukselkę Instytut otrzymał w roku 2004 w kategorii jednostek badawczo-rozwojowych.

W grudniu 2012 r. Instytut Fizyki Jądrowej PAN został uhonorowany tytułem Popularyzator Nauki 2012 za wszechstronną działalność popularyzatorską, której wymiernym efektem jest m.in. strona popularno-naukowa, na której się znajdujemy.