POCZĄTKI INTERNETU W IFJ PAN I W POLSCE

Początki Internetu w Instytucie Fizyki Jądrowej i w Polsce

W ostatnim czasie toczy się gorąca dyskusja w mediach na temat początków Internetu w Polsce. Kto wysłał pierwszą wiadomość, użycie którego protokołu komunikacyjnego wyznacza tę datę, komu przyznać palmę pierwszeństwa, któremu z ośrodków naukowych przyznać status pioniera.
Nie przesądzając wyników tego sporu chcę zapoznać czytelników z historią pierwszego połączenia internetowego w oparciu o protokół IP zrealizowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej.