POCZĄTKI INTERNETU W IFJ PAN I W POLSCE

Początki Internetu w Instytucie Fizyki Jądrowej i w Polsce

W ostatnim czasie toczy się gorąca dyskusja w mediach na temat początków Internetu w Polsce. Kto wysłał pierwszą wiadomość, użycie którego protokołu komunikacyjnego wyznacza tę datę, komu przyznać palmę pierwszeństwa, któremu z ośrodków naukowych przyznać status pioniera.
Nie przesądzając wyników tego sporu chcę zapoznać czytelników z historią pierwszego połączenia internetowego w oparciu o protokół IP zrealizowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej.

Datą przełomową był dzień 19 listopada 1990 kiedy Departament Obrony USA nadał IFJ pierwszy w historii Polski, numer sieci IP 192.86.14.0. Pozwalał na podłączenie do 255 komputerów. Instalacja tego numeru została zakończona szczęśliwie 20 listopada 1990. W dniu tym pomiędzy 10.57 a 13.25 został nadany pierwszy email z CERNu do Polski. Wysłali go wspólnie dr Grzegorz Polok i mgr Paweł Jałocha a odbiorcą w IFJ był mgr inż. Andrzeja Sobala. Równocześnie ruszyła też pełna komunikacja TCP/IP.

Pasjonującą historię tego przełomowego wydarzenia opisał Dr Grzegorz Polok w poniższym artykule:
Internet w Instytuci Fizyki Jądrowej

Dociekliwy czytelnik znajdzie również ciekawe odnośniki w czasopiśmie Komputer Świat:
http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2011/40/prawdziwy-poczatek-internetu-w-polsce---nieznany-fakt.aspx

http://www.komputerswiat.pl/blogi/blog-redakcyjny/2011/10/prawdziwy-poczatek-internetu-w-polsce---galeria.aspx

Rozmowa z Dr Grzegorzem Polokiem i Prof. Piotrem Maleckim w Radiu Kraków:
Pierwszy mail z IFJ

Oto jak internet trafił do Polski - artykuł w poratlu internetowym VICE, Dominika Komender, 22.11.2016 r.

Galeria wybranych dokumentów dotyczących włączenia IFJ do sieci internetowej IP HEPnet:

 
- Telex do CERN z PAA informujący o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za łączność komputerową pomiędzy CERN i polskimi instytucjami – 08.05.1990


- Telex informacja z PPTT o zgodzie telekomunikacji w Szwajcarii na uruchomienie łącza dzierżawionego od dnia 6.09.1990


- Telex Informacja z CERN o prawidłowym funkcjonowaniu łącza dzierżawionego CERN-Kraków – 05.10.1990


- e-mail wewnętrzny CERN dotyczący instalacji oprogramowania na serwerze MikroVAX Polish Gate Way w CERN – 01.11.1990


- e-mail wewnętrzny CERN – informacja, że możliwe jest połączenie poprzez protokół DECNet z CERN do IFJ na ul. Kawiory – 2.11.1990


- e-mail z Princeton, USA informujący o przyznaniu klasy numerów IP dla Polski dla łączności IFJ Zakład Wysokich Energii z CERN sieć 192.86.14.0 – 19.11.1990


- e-mail dotyczący konfiguracji połączenia mailowego w protokole IP z komputerem Chopin w IFJ - 20.11.1990- e-mail do IFJ – zezwolenie na remote login do komputerów w CERN 18.06.1991