KSZTAŁCENIE

Instytut prowadzi we współpracy z Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, oraz Uniwersytetem Rzeszowskim Międzynarodowe Studium Doktoranckie, które kształci obecnie ponad 70 słuchaczy. 

Więcej na stronie http://www.ifj.edu.pl/SD/