KSZTAŁCENIE

Instytut prowadzi we współpracy z Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, oraz Uniwersytetem Rzeszowskim Międzynarodowe Studium Doktoranckie, które kształci obecnie ponad 70 słuchaczy. 

Więcej na stronie http://www.ifj.edu.pl/SD/

Instytut aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. W naszym instytucie studenci AGH, Politechniki i UJ mogą odbywać praktyki zawodowe i wakacyjne a także wykonywać prace dyplomowe i magisterskie.  Przyjmowani są też na praktyki uczniowie szkół średnich.

Więcej o propozycjach tematów prac magisterskich http://www.ifj.edu.pl/edu/mgr/

Więcej o praktykach studenckich na stronie http://www.ifj.edu.pl/edu/praktyki/