Instytut Fizyki Jądrowej PAN

ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

centrala: 12 662 8000
sekretariat: 12 662 8200
fax: 12 662 8458
e-mail: dyrektor@ifj.edu.pl