Radioterapia protonowa oka w IFJ PAN

Radioterapia protonowa jest jedną z metod napromieniania nowotworów oka.
W terapii tej do napromienienia guza stosuje się precyzyjnie uformowane wiązki protonów. Charakterystyczne dla radioterapii protonowej jest to, że dawka jest precyzyjnie dostarczona do obszaru nowotworu przy jednoczesnym zmniejszonym napromieniowaniu zdrowej tkanki otaczającej guz, co ogranicza efekty uboczne tego rodzaju radioterapii. Ten rodzaj radioterapii pozwala skutecznie napromienić guzy i jednocześnie oszczędzać struktury krytyczne takie jak nerw wzrokowy, plamka żółta, soczewka. Dzięki temu pacjent ma dużą szansę na zachowanie widzenia w leczonym oku.