Radioterapia protonowa oka w IFJ PAN

Radioterapia protonowa jest jedną z metod napromieniania nowotworów oka.
W terapii tej do napromienienia guza stosuje się precyzyjnie uformowane wiązki protonów. Charakterystyczne dla radioterapii protonowej jest to, że dawka jest precyzyjnie dostarczona do obszaru nowotworu przy jednoczesnym zmniejszonym napromieniowaniu zdrowej tkanki otaczającej guz, co ogranicza efekty uboczne tego rodzaju radioterapii. Ten rodzaj radioterapii pozwala skutecznie napromienić guzy i jednocześnie oszczędzać struktury krytyczne takie jak nerw wzrokowy, plamka żółta, soczewka. Dzięki temu pacjent ma dużą szansę na zachowanie widzenia w leczonym oku.

W Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, we współpracy z Kliniką Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, powstało stanowisko radioterapii protonowej nowotworów gałki ocznej.
Wiązka protonów o energii 60 MeV produkowana jest w cyklotronie izochronicznym AIC-144 i transportowana na stanowisko terapii układem jonowodów. Do zastosowań radioterapeutycznych musi ona zostać odpowiednio przygotowana. Elementy formujące wiązkę znajdują się w pokoju terapeutycznym na tzw. "ławie optycznej". Wyposażenie ławy optycznej stanowią również urządzenia formujące i monitorujące wiązkę protonową.

W zakresie radioterapii protonowej IFJ PAN współpracuje także z europejskimi centrami posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu radioterapii protonowej m.in. w Niemczech (Charité - Universitätsmedizin Berlin), Wielkiej Brytanii (Clatterbridge Center for Oncology), Francji (CPO, Orsay), Rosji (Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna) i Włoszech (CATANA, Catania).

Strony www:
Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej
Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej