Terapia Protonowa - Fizyka w służbie pacjentowi

Terapia Protonowa - Fizyka w służbie pacjentowi

Protonem w nowotwór - PAUza akademicka
16.10.2014
zobacz »

Radioterapia protonowa precyzyjnie niszczy nowotwór - Nauka w Polsce
20.07.2014
zobacz »

O terapii protonowej - rozmowa z taksówkarzem
18.11.2013
zobacz »

Rozmowa w Radiu Kraków o Centrum Cyklotronowym Bronowice przeprowadzona przy okazji Pierwszego Miedzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej
07.11.2013

posłuchaj »

"Najbardziej zaawansowana metoda radioterapii stworzona przez człowieka" - wywiad z Dyrekcją IFJ PAN: z prof. dr. hab. Markiem Jeżabkiem, prof. dr. hab. Adamem Majem, prof. dr. hab. Pawłem Olko i mgr Magdaleną Zydek
Rzeczpospolita, dział Nauka, 31.10.2013

przeczytaj »

"Protonami w raka" - rozmowa z prof. Markiem Jeżabkiem i prof. Pawłem OlkoNewsweek, 28.10.2013
przeczytaj »

Wywiad z prof. Markiem Jeżabkiem i prof. Pawłem Olko
Radio Kraków: "Co niesie dzień",
12.11.2012
posłuchaj »

Rozmowa z prof. Pawłem Olko w magazynie Gracja
Gracja nr 14, zima 2011

przeczytaj »

 Sekcja transportu wiązki protonów. Z lewej strony, na drugim planie, widoczny korpus cyklotronu
Proteus C-235
Gantry, obrotowe urządzenie do transportu i kierowania wiązki protonów na ciało pacjenta,
podczas montażu na stanowisku terapeutycznym