Wyróżnienie PAU dla dr Jadwigi Mazur i dr hab. Krzysztofa Kozaka

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Pani dr Jadwiga Mazur oraz Pan dr hab. Krzysztof Kozak – współautorzy książki:

Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
Autorzy: Maria Fiałkowska, Jerzy Kreiner, Marek Godlewski, Szymon Godlewski, Krzysztof Kozak, Jadwiga Mazur
Wydawnictwo ZamKor, Kraków 2012

zostali wyróżnieni przez Polską Akademię Umiejętności w kategorii najlepszych podręczników ponadgimnazjalnych.
Dyplom został wręczony przez Prezesa PAU Prof. dr hab. Andrzeja Białasa podczas uroczystego posiedzenia PAU w dniu 22 czerwca 2013 r. przy ul. Sławkowskiej.

W uroczystości uczestniczył Dyrektor IFJ PAN, Prof.dr hab.Marek Jeżabek.

W uzasadnieniu przyznanego wyróżnienia, napisano:

„Podręcznik autorstwa Marii Fiałkowskiej, Jerzego Kreinera, Marka Godlewskiego, Szymona Godlewskiego, Krzysztofa Kozaka i Jadwigi Mazur, zatytułowany Świat fizyki, jest zbiorowym dziełem grupy wybitnych specjalistów, z których każdy opracował temat odpowiadający jego zainteresowaniom i kompetencjom naukowym. Dzięki temu podręcznik stoi na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i, co jest wielką rzadkością w naszym kraju, został tak pieczołowicie przygotowany, iż można go uznać za zupełnie wolny od istotnych błędów”.